La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dissabte, 29 de maig de 2010

Una visita al Tancat de la Pipa


Aquest dimecres amb els alumnes del Màster del Departament de Didàctica de les Ciències visitarem l'àrea de reserva del "Tancat de la Pipa" , un projecte per a tonar a l'albufera dels anys 50. Situat entre el barranc del Poio i la Sèquia de Catarroja, podem observar les actuacions realitzades, per a la millora del Tancat de la Pipa, pel Ministeri de Medi Ambient i la Generalitat Valenciana que han suposat sense cap dubte, un pas endavant en els projectes de restauració ecològica.
Això ha estat possible gràcies al seu disseny, no només perquè el tancat es troba per baix del nivell del llac, si no també per comptar amb una bomba que extrau permanentment les aigües cap a L'Albufera des del mateix lloc que ho feia un antic motor utilitzable encara hui en dia.
Per si no fos prou, s’ha perforat un pou d’uns 200 metres de profunditat del que procedeix el flux de l'ullal que dóna vida a tot el tancat, nodrint d’aigua dos marjals, una educativa i un altra de reserva, que actuen com a filtres verds. Aquests són en realitat quatre zones on podem trobar comunitats vegetals higrofítiques, que generalment s’han desenvolupat en contacte amb l’Albufera. Així i tot, cal destacar que la majoria de comunitats que podem trobar al voltant del “Tancat de la Pipa” és trobem molt antropitzades i bioperturbades pel anys de cultiu d’arròs.
Al tancat podem vore un grapat d’espècies vegetals que conformen la vegetació palustre de la zona, com ho són la boga “Typha angustifolia”, la mansega “ Cladium mariscus”, la trencadalla “Kosteletzkia pentacarpos”, la salicaria “Lythrum salicaria”, els joncs, que estan representats a la zona per quatre espècies del gènere Scirpus, una d’elles i molt coneguda la castanyola “Scirpus maritimus”, el senill o sisca “Phragmites australis” i entre altres les comunitats de canyars de “Arundo donax” amb “Calystegia sepium” i “Arum italicum”.
Bé, cal destacar que la funció d’aquests filtres verds és la d’absorbir els nutrients de l'aigua que entren de la sèquia per retornar aquesta al llac el més pura possible. Els seus indicadors es controlen des d'un ordinador situat en l'edifici de nova planta alçat on va estava l'antic motor, des de la terrassa de l’edifici, podrem vore una vista panoràmica impressionant, i des dels quatre punts cardinals poden observar les serralades, muntanyes, planes, albufera i tossals més característics de la zona, que apareixen ressenyats en panells informatius.
Des de la senda i la passarel·la de la zona visitable, podem observar un bon nombre de plantes i aus.
Als comentaris podeu trobar un llistat de plantes que podem trobar en la visita.
Esquema sintaxonòmic de la zona
LEMNETEA
Tüxen ex O.Bolós & Masclans 1955
Lemnion minoris Tüxen ex O.Bolós & Masclans 1955
Lemnetum minoris Oberdorfer ex Müller & G8rs 1960
POTAMETALIA Koch 1926
Potamion (Koch 1926) Libbert 1931
Potamo-Ceratophylletum demersi Hild & Rehnelt 1965
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Nóvak 1941.
Phragmition communis Koch 1926
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
Typho-Schoenoplectetum glauci Br.-Bl. & O. Bolós 1958
Magnocaricion elatae Koch 192
Hydrocotylo-Mariscetum serrati Rivas Goday & Mansanet 1958
ORYZETEA SATIVAE Miyawaki 1960
Oryzo sativae-Echinochloion oryzoidis O.Bolós & Masclans 1955
Oryzo sativae-Echinochloetum cruris-galli Soó ex Ubrizsy 1948

STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951.
Diplotaxion erucoidis Br.-BI. In Br.-B1., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Amarantho delilei-Diplotaxietum erucoidis Br.-B1. In Br.-BI., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Hordeion leporini Br.-B1. In Br.-BI., Ga-jewski, Wraber & Walas 1936 corr. O.Bolós 1962
Anacyclo radiate-Hordeetum leporini O.Bolós & Rivas-Martínez in Rivas Martínez 1978.
GALIO-URICETEA
Convolvulion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957
Cirsio ferocis-Epilobietum hirsutii O. Bolós 1996 corr.
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
Paspalo-Agrostion verticillati 13r.-B1. In Br.BI., Roussine & Négre 1952
Lippio nodiflorae-Panicetum repetís O.Bolós 1957 con.

3 comentaris:

 1. Llistat de plantes que podem trobar al Tancat al Port de Catarroja i els seus voltants
  DICOTILEDÓNIES
  AMARANTHACEAE
  Amaranthus viridis.
  ANACARDIACEAE
  Pistacia lentiscus.
  ASCLEPIADACEAE
  Cynanchum acutum.
  BORAGINACEAE
  Echium creticum .
  CERATOPHYLLACEAE
  Ceratophyllum demersum.
  CHENOPODIACEAE
  Atriplex prostrata.
  Beta vulgaris.
  Chenopodium urbicum.
  COMPOSITAE
  Anacyclus valentinus.
  Andryala ragusina.
  Aster squamatus.
  Bidens pilosa.
  Bidens tripartita.
  Centaurea dracunculifolia.
  Cichorium intybus.
  Cirsium monspessulanum subsp. ferox.
  Conyza bonariensis.
  Conyza canariensis.
  Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia.
  Eclipta prostrata.
  Gnaphalium luteo-album.
  Picris echioides.
  Senecio vulgaris.
  Sonchus maritimus subsp. aquatilis.
  Sonchus oleraceus.
  Sonchus tenerrimus subsp tenerrimus.
  CONVOLVULACEAE
  Calystegia sepium
  Ipomoea sagitatta.
  CRUCIFERAE
  Capsella bursa-pastoris.
  Coronopus didymus.
  Coronopus squamatus.
  Diplotaxis erucoides.
  Lobularia maritima
  Nasturtium officinalis
  Rapistrum rugosum
  Rorippa nasturtium-aquaticum
  EUPHORBIACEAE
  Euphorbia peplus.
  GERANIACEAE
  Erodium cicutarium.
  Erodium malacoides.
  Geranium dissectum.
  Geranium molle.
  Geranium pusillum.
  HALORAGACEAE
  Myriophyllum spicatum.
  LABIATAE
  Lamium amplexicaule.
  Lycopus europaeus.
  Marrubium vulgare.
  Mentha suaveolens.
  Stachys ocymastrum.
  LEGUMINOSAE
  Medicago littoralis.
  Medicago lupulina.
  Medicago minima.
  Medicago polymorpha.
  Medicago truncatula.
  Melilotus indicus.
  Trifolium repens.
  LYTHRACEAE
  Lvthrum salicaria.
  MALVACEAE
  Althaea officinalis.
  Kosteletzkya pentacarpa.
  Malva neglecta.

  ONAGRACEAE
  Epilobium hirsutum.
  Oenothera rosea.
  PAPA VERACEAE
  Papaver rhoeas.
  PLANTAGINACEAE
  Plantago lagopus.
  Plantago lanceolata.
  Plantago major.
  POLYGONACEAE
  Polygonum arenastrum.
  Polygonum persicaria.
  Polygonum salicifolium.
  Rumex crispus.
  Rumex conglomeratus.
  PORTULACACEAE
  Portulaca oleracea.
  PRIMULACEAE
  Anagallis arvensis.
  RANUNCULACEAE
  Ranunculus peltatus
  Ranunculus sardous.
  Ranunculus tricophyllus.

  RUBIACEAE
  Galium aparine.
  Galium palustre.
  SALICACEAE
  Populus alba.
  Salix atrocinerea.
  Salix eleagnos.
  SCROPHULARIACEAE
  Scrophularia balbisii.
  Veronica anagallis-aquatica.
  SOLANACEAE
  Solanum nigrum.
  TAMARICACEAE
  Tamarix africana.
  Tamarix gallica.
  UMBELLIFERAE
  Apium nodiflorum.
  Foeniculum vulgare.
  Torilis arvensis
  URTICACEAE
  Parietaria judaica.
  Urtica dioica.
  Urtica dubia.
  VERBENACEAE
  Verbena officinalis.
  Lippia nodiflora.
  MONOCOTILEDÓNIES
  ALISMATACEAE
  Alisma plantago-aquatica.
  CYPERACEAE
  Carex cuprina.
  Cladium mariscus.
  Cyperus difformis.
  Scirpus holoschoenus.
  Scirpus lacustres.
  Scirpus maritimus.
  Scirpus tabemaemontani.
  GRAMINEAE
  Arundo donax
  Avena barbata
  Bromus unioloides.
  Cynodon dactylon.
  Hordeum murinum.
  Echinochloa oryzoides.
  Erianthus ravennae.
  Panicum repens.
  Paspalum dilatatum.
  Paspalum distichum.
  Phragmites australis subsp. australis.
  Phragmites australis subsp. chrysanthus.
  Poa pratensis
  Polypogon maritimus.
  Polypogon monspeliensis.
  IRIDACEAE
  Iris pseudacorus.
  JUNCACEAE
  Juncus acutus.
  Juncus bufonius.
  Juncus maritimus.
  LEMNACEAE
  Lemna minor.
  PONTEDERIACEAE
  Heteranthera limosa.
  Heteranthera reniformis.
  POTAMOGETONACEAE
  Potamogeton nodosus.
  Potamogeton pectinatus.
  TYPHACEAE
  Thypa angustifolia. B. S

  Algues continentals
  CARÒFITS
  Chara hispida
  Chara vulgaris.

  Pteridòfits
  AZOLLACEAE
  Azolla filiculoides
  EQUISETACEAS
  Equisetum palustre
  Equisetum ramosissimum

  ResponElimina
 2. Ei Soro! Per anar al tancat cal demanar permís? o pot anar qualsevol i presentar-se allí?

  ResponElimina
 3. David les visites deuen ser prèviament concertades, i més ara que hi ha anidaments.

  Telèfon: 608 746 865

  Mail: visitas@tancatdelapipa.net

  www.tancatdelapipa.net

  ResponElimina