La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dijous, 13 de maig de 2010

La cova de les MeravellesEl dimarts d'aquesta setmana els alumnes de 3r d'ESO han visitat un dels llocs del municipi on es pot vore l'activitat de l'aigua subterrània. La circulació d’aquestes aigües subterrànies a través dels massissos calcaris produeix una acció erosiva continua que presenta diferents graus de dissolució, el que provoca l’aparició de grans simes, avencs, galeries i cavernes.
La peculiaritat de la morfologia càrstica s'expressa tant en el modelat del paisatge com en la seva hidrologia. Apareixen formes superficials que són un reflex de la intensitat dels processos de dissolució que afecten al substrat rocós i que en profunditat donen lloc a sistemes de conductes i cavitats.

Com hem pogut observar les estructures observades són el resultat de la dissolució de les roques calcàries, així amb el pas del temps, l'eixamplament de les coves i galeries provoca el descens del nivell freàtic iniciant-se un procés de colmatació acompanyat de la precipitació de carbonat càlcic pel lent degotejar d'aigua, formant-se les estalactites i estalagmites, o bé, pot formar bandes de calcita (travertí).
Es tracta de roques formades en més del 50% per carbonat càlcic (CO3 Ca), però la composició química és variable; sempre es troba un component de precipitació química i un altre detrític procedent de la mateixa conca o de fora.

CO3Ca..............70% calcita o aragonita
CaMg(CO3)... ......10% dolomita
altres.............20% (quars, argila etc.)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada