La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dimarts, 25 de maig de 2010

Programació Anual de Departament


La programació anual s’ha d’entendre com l’explicitació de les intencions educatives i del pla d’actuació o intervenció d’un equip docent que forma un departament, durant un període temporal determinat. És, per tant, una tasca al servei del professorat, ja que l’ajuda a anticipar i concretar què ha de fer a l’aula i com ho ha de fer, i també és un mitjà de comunicació professional, en tant que permet fer el seguiment de les actuacions previstes i esdevé una tasca molt útil perquè els equips docents reflexionen sobre allò que estan fent i sobre la progressió dels aprenentatges de l’alumnat. A més permet garantir la continuïtat educativa quan es dona qualsevol tipus de canvi.
Aquesta programació deu ser una eina facilitadora de la tasca docent per a cadascun dels membres dels departament en qualsevol moment, ajudant-los a analitzar, aplicar i millorar, si escau, les tasques educatives que en ella s’expliciten. Així i tot, i després de molts any pense que la vertadera utilitat de la programació d’un Departament deu estar relacionada més en la qualitat dels processos que en ella es descriuen, que en la seua pròpia formalització. És per això, que en la mesura del que siga possible hem d’evitar que les discussions sobre la forma ens allunye del que és essencial en qualsevol procés d’intervenció educativa.
Aleshores pensem que els continguts que apareixen en la programació de qualsevol Departament deuen intentar contestar les següents preguntes:Per a què ensenyem?
Què és el que ensenyem?
Quan i com ensenyem?
Per a què, quan i com avaluem?


Per tant i tenint en compte que la nostra programació anual deu tenir com a objectiu prioritari donar resposta a la formalització de les programacions del currículum competencial, proposem els següents components bàsics que contesten, per ordre, les preguntes formulades d'abans :* Objectius
* Continguts
* Seqüència didàctica i metodologia
* Criteris d’avaluació

I tot, per aconseguir una fita comuna, l'assoliment de les competències bàsiques, des de totes i cadascuna de les àrees que participen del currículum..

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada