La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dilluns, 8 de febrer de 2010

GenèticaEl color negre en el Cocker Spaniel es codificat per l’al·lel dominant Sp, i el color rogenc pel recessiu sp; el patró llis és codificat per un al·lel dominant d’un locus S1 de distribució independent, i el patró a motes per l’al·lel recessiu S2. Un mascle negre llis es creua amb una femella rogenca i llisa, produeixen una camada de cadells de sis: dos negres i llisos, dos rogencs llisos, un negre i blanc i un altre rogenc i blanc.
a)Determine el genotip dels pares i dels fills.
b)Indique la proporció de filial en la F1 al creuar una gosa homozigòtica blanca i negra amb un gos dihíbrid negre i llis.

Podeu trobar més exercicis en els comentaris d'aquesta entrada.(Clickar en comentaris)i si clickeu al títol de dalt, vos conduirà a una pàgina en problemes resolts de 4t d'ESO.

48 comentaris:

 1. 1.- La idiòcia amauròtica infantil o malaltia de Tay Sach, és una anormalitat hereditària recessiva que causa la mort els primers anys de la vida dels individus que són homozigòtics per aquest caràcter. La condició dominant en aquest locus produeix un fenotip normal. Els dits anormalment curts o braquifalàngia, es deu a un genotip heterozigòtic per a un gen mortal (BB'), l’homozigòtic (BB) és normal, i l’altre homozigòtic és mortal.
  a)¿Quines són les probabilitats fenotípiques entre fills adolescents tant de pares braquifalàngics com heterozigòtics per a la idiocia amaurótica infantil?

  2º.- En la varietat de furons de caça Petrum Torpen , es va dur a terme un encreuament entre mascles de pèl gris i femelles de pèl crema. La proporció de la F1 va ser una femella de pèl gris: 1 femella de pèl crema: 1 mascle de pèl gris.
  a)¿ Com poden explicar-se aquests resultats?
  b)Indique el genotip de pares i fills, emprant els símbols adients?
  c)Indica la proporció fenotípica i genotípica al creuar un mascle crema amb una femella crema?


  3º.- Un gen recessiu lligat al sexe en els éssers humans produeix homes daltònics quan són heterozigòtics i dones daltòniques en homozigosis. Un gen influït pel sexe per al patró de la calvície és dominant en els homes i recessiu en les dones. Un home calb, daltònic, hetrocigòtic, es casa amb una dona no calba, de visió normal, que tenia un pare daltonic i no calb i una mare calba i visió normal. Enumere les proporcions genotípiques i fenotípiques esperades en els descendents.

  ResponElimina
 2. 4. La acondroplàsia és una anomalia determinada per un gen autosòmic que dóna lloc a un tipus de nans en l’espècie humana. Una persona afectada d’acondrpàsia té dos fills amb una persona normal, un acondroplàsic i l’altre normal.

  •¿La acondroplàsia és un caràcter dominant o recessiu ? Busca informació.
  •Quin és el genotip de cadascun dels progenitors ? Per què ?
  •Quin és la probabilitat que el pròxim descendent de la parella sigui normal ? I de què sigui acondroplàsic ? Fer un esquema de l’entrecreuament.

  5 .La fenilcetonúria (FCU) és un desordre metabòlic que s’hereta amb caràcter autosòmic recessiu. Dos progenitors sans tenen un fill amb FCU.

  •Indica els fenotips i genotips de tots els aparellaments que teòricament poden donar un descendent afectat de FCU.
  •¿Quin d’aquests tipus de aparellaments pertany el cas descrit? .
  •¿Quina és la probabilitat que el següent fill pateixi també la malaltia ?
  •¿Quina serà la probabilitat de què un fill normal (sa) d’aquests pares sigui portador per a FCU ?

  6. L’absència de potes en el bestiar es deu a un gen letal recessiu. De l’aparellament entre un toro i una vaca, ambdós híbrids, ¿quines proporcions genotípiques s’esperen en la F2 adulta?. Els vedells amputats moren al nàixer.

  7. L’albinisme és un caràcter recessiu pel que fa a la pigmentació normal. Quina seria la descendència d’un home albí en els següents casos?:

  •En primer lloc digues com s’hereta l’albinisme
  •Si es casa amb una dona sense antecedents familiars de albinisme.
  •Si es casa amb una dona normal la mare de la qual era albina.
  •Si es casa amb una primera germana de pigmentació normal però els avis comuns de la qual eren albins

  8. Dues plantes de dondiego(Mirabilis jalapa) són homozigòtiques per al color de les flors. Una d’elles produeix flors de color blanc ivori i l’altra, flors vermelles. Assenyala els genotips i fenotips dels dondiegos originats de l’encreuament d’ambdues plantes, sabent que “B” és el gen responsable del color ivori, “b” és el gen que condiciona el color vermell i que els gens "b" i "B" són ( herència intertermèdia).

  9º.- Una sèrie de al·lels múltiples determina la intensitat de la pigmentació en el ratolí. D= color complet, d= color diluït i dl= és letal en homozigot. L’ordre de dominància és :

  D > d > dl
  Un ratolí de color complet portador del gen letal es aparellat amb un individu de color diluït també portador del gen letal. La F1 és creuada amb el pare diluït:

  •Quina proporció fenotípica pot esperar-se de la descendència viable ?
  •Quin percentatge de la descendència amb color complet és portadora del gen letal ?.
  •Quin percentatge de la descendència amb color diluït duu el gen letal ?

  13. En una clínica s’han barrejat per error 4 nounats. Els grups sanguinis d’aquests nens són : O, A, B, AB. Els grups sanguinis de les 4 parelles són:

  a) AB xO

  b) A x O

  c) A x AB

  d) O x O

  Indica quin nen correspon a cada parella de forma raonada.

  ResponElimina
 3. Si teniu cap problema amb els exercicis deixe un comentari en aquesta entrada.

  ResponElimina
 4. Soro,soc nuria,
  el problema 2 dona 4/4 de pel crema?
  el 1 i el 3 no m'aclaric fent-los..
  en el 4,dona igual que siga dominant que recessiu no ? mentre que siga heterozigotic..no ?

  ResponElimina
 5. Soro, soc Laura el 13 mel pots explicar no l'antenc?

  ResponElimina
 6. soc nuria atra vega, :)
  el 13 no l'hem donat aixina,
  no se fer-lo !

  ResponElimina
 7. soro podries ficar el resultat de tots

  ResponElimina
 8. nuria ami el dos no me doda això me dona que es imposible que tinga un mascle gris

  ResponElimina
 9. nuria mentira la dos dona 25% de tots tipus
  25%mascle crema
  " " gris
  " femeia "
  " " crema

  ResponElimina
 10. Nuria aquesta és la solució per alproblema 1º

  Ii , II = fenotip normal ii = idiòcia

  amauròtica infantil I > i

  BB = normal B'B' = mortal BB' = braquifalàngia

  P.: BB'Ii x BB'Ii
  F1.: sols la descendència adolescent
  BI Bi B'I B'i
  BI
  Bi
  B'I
  B'i

  Després de fer el quadre els resultats són:

  Probabilitat
  Genotip Fenotip
  2/3 BB'I_ braquifalàngics
  1/3 BBI_ normals

  Nuria si segueixes sense aclarir-te enviam el e-mail i t'envie les solucions, però primer intenta-ho tu.

  ResponElimina
 11. Solució al problema al problema 3r

  Fenotip Filles Fills
  Calbs/es 1/8 3/8
  Calbs/es;
  Daltònics/es 1/8 3/8
  Normals 3/8 1/8
  Daltònics/es 3/8 1/8

  ResponElimina
 12. Solució al problema 2n

  a)Gen lligat al sexe amb un al•lel mortal quan és heterozigòtic per als mascles i homozigòtic per a les femelles.

  b)
  Femella de pèl crema x Mascle de pèl gris
  P XX' x XY
  F1
  1/3 femelles grises XX
  1/3 femelles crema XX'
  1/3 mascles grisos XY

  c)
  Es impossible aquest entre creuament, doncs no hi pot haver mascles de furó de pèl crema, doncs no naixen.

  ResponElimina
 13. Nuria i Laura l'exercici s'ha treballat a classe

  fixeu-vos:

  El genotip dels quatre nounat pot ser

  0 = ii
  AB = Ia Ib
  A = pot ser dues possibilitats Ia i, també Ia Ia
  B = passa el mateix que al A, Ib i, ó Ib Ib

  Sabent açò i coneguent el fenotip dels pares per exclusió aneu posant de quina parella pot ser cadascun dels fills.

  ResponElimina
 14. Recordeu que hi ha tres problemes més, que són els primers que vaig posar, dins de temes en el apartat de 4tESO.

  ResponElimina
 15. Soro soc Mar, una pregunta: el exercici 13 tenim que saber cada genotip en quin fenotip va?

  ResponElimina
 16. Clar que si Mar, ho varem explicar a classe recorda que és una sèrie al·lelica múltiple i la dominància és:

  (Ia > Ib) > i

  Per tant

  Fenotip Genotip

  O ii
  AB IaIb
  A IaIa, Ia i
  B IbIb, Ib i

  A partir d'aquesta informació pot saber quin nounat es de cada família.

  ResponElimina
 17. Ja heu se, heu tinc en la llibreta, dic que si cal sabero de memoria per a l'examen. Jo estic fentlos, pero m'estic liant prou.

  ResponElimina
 18. Si saps qui domina sobre qui no deus saber res més. Per cert si et lies o no entens cap, ja saps sols tens que preguntar, però pensa que millor que intentes primer fer-los tu sola.

  ResponElimina
 19. Vaig a començar el 10, els acabe i teu fique açi com puga vale?

  ResponElimina
 20. el 2 ja l'entenc bé,el 13 ja le fet,pero el 1 seguisc sense entendre'l.

  ResponElimina
 21. Intenteu dir qui sou, per saber a qui li estic contestant i que és allò que ja li he dit, així que davant de cada comentari cal posar els vostre nom.

  ResponElimina
 22. En el 1r cal recordar que no podem comptabilitzar els que es moren, tal vegada per això no vos dona.

  ResponElimina
 23. Soro son els meus (Mar) avore si estan bé:

  1) Dits curts> BB1 (mortal)
  Normal > BB
  Tay Sach > bb (mortal)

  BB1 x BB1 > 1/2 de fills son normals i 1/2 tenen els dits curts o Tay Sach

  2) Els pares : Aa (gris) x Aa (crema)
  F1 > 2/3 AA (gris) . 1/3 aa (crema)

  aa x Aa > 1/2 crema i 1/2 gris
  aa x aa > 1/1 crema

  3)(He fet una taula)
  Aa> HOMES :Daltònic DONES: Normal
  aa> HOMES: Normal DONES: Daltònica
  AA > HOMES: Calb DONES: Normal
  aa > HOMES: Normal DONES: Calba

  Aa AA x Aa Aa
  F1 > AaAa AaAa AAAa AAAa
  He deduït que:
  1/2 > en homes: daltònics
  en dones: normals
  1/2 > en homes: calb i daltònic
  en dones: amb cabell i vista normal

  4) A > normal
  a- Acondroplàsia > recesiu
  b- aa i Aa. Perque així tindràn un fill de cada, i si no seríen tots normals.
  c- 50% i 50% ( aa x Aa)


  5) FCU > aa
  Sans > A
  a- Aa x Aa
  F1> AA Aa Aa aa
  1/4 amb FCU i 3/4 normals

  b- ¿?

  c- Sería del 25% de que tinga FCU
  d- 50% de probabilitat

  6)

  ResponElimina
 24. soro,soc nuria,el comentari de que no entenia el 1 tambe era jo. pero esque no m'aclarisc per ningun costat,i aixo que uestic intentant. pero ara tinc una alta pregunta : que vol dir imberme i barbada ?

  ResponElimina
 25. 6)
  No potes > gen letal (aa)
  Aa x Aa
  F1 > AA Aa Aa aa- mort
  AA x Aa
  F2 > AA Aa AA Aa
  ½ AA ½ Aa i cap mort

  7)
  a- hereditary
  b- AA x aa F1 > tots Aa heterozogòtics normals
  c- Aa x aa
  F1> Aa Aa aa aa > ½ albí i ½ normals

  d- aa x aa
  F1> aa aa aa aa
  Aa x aa
  F2 > Aa aa Aa aa
  Aa x aa
  Aa aa Aa aa > ½ albí i ½ normal


  8) BB > ivori
  bb> vermell
  BBx bb
  F1 > 1/1 color intermig (rosa)


  9)

  D>d>dl
  D dl x d dl
  F1 > Dd Ddl ddl dldl- mort
  Mescle tots els de el F1 amb el pare
  a-Color complet: 4/10
  Color diluït : 6/10

  b-20% color complet amb genotip letal

  c- 40% color diluït amb en letal

  ResponElimina
 26. Mar les solucions als exercicis 1, 2 i 3 estan dalt, als primers comentaris de hui, contestant-li a Nuria i a Laura

  ResponElimina
 27. 13) AB x O > poden tenir fills de A o B pero tenen els B

  A x O > tenen sols fills A

  A x AB > tenen fills A o AB, pero tenen AB

  Ox O > tenen sols fills O

  SOC MAR

  ResponElimina
 28. Soro una pregunta del primer, tenim que fer creuament pero en quins?
  Seria en BB'Ii X BB'Ii? i despues perque a tu te dona BI i Bi, no seria fer el creuament en les 2 lletres?

  ResponElimina
 29. Nuria imbermes sense pèl a la barbeta, barbades són cabres que presenten pèl en la barbeta, pot posar imberme sense pèl, barbades amb pèl.

  ResponElimina
 30. MAR: Soro jo els he intentat fer tots, dime que tinc mal pero es que ja d atra manera no me entra

  ResponElimina
 31. Mar, el exercici 13 està bé, encara que la parella

  segona pot tenir fills O
  la tercera fills A, AB i O

  ResponElimina
 32. soro no mas contestat,que vol dir ?

  ResponElimina
 33. Judit, el creuament està bé com el poses, i el que preguntes es que on jo pose F1, Baix, és el quadre, encara que jo no puc fer-lo açí. Per això ho he posat així.

  ResponElimina
 34. Soro per favor contesta el que te dit!

  ResponElimina
 35. MAR: Pero tots els altres estan be, o per lo menos algo be?

  ResponElimina
 36. Eixe soro, no m'has contestat de quí és?, Si no poseu el nom no se a quí conteste i què.

  ResponElimina
 37. a vale Soro. Gracies!

  ResponElimina
 38. Mar et queden quatre exercicis per fer, mentre anire corregint el que has fet i ja et conteste.

  Et queden el del gos, i els tres primers que vaig posar la setmana passada.

  ResponElimina
 39. Soro quan tens el cuadre del 1r, qin fenotip tenim qe buscar? tots menys els que son mortals, no?

  ResponElimina
 40. Mar estan be els exercicis, 4,5,6,7,8,9 i 13

  el apartat b) del 7, cal fer tos els entreceuaments possibles entre els gemans de la F2.

  I com ja t'he dit els exercicis 1,2 i 3 estan resolts en un comentari abans dels teus, cal que els mires per saber fer-los.

  ResponElimina
 41. A vore Judit temin clar que el creuament es entre

  BB'Ii x BB'Ii

  Per tant cada pare fara els següntes gameta, que posaras al quadre

  BI - Bi - B'I -B'i

  i a l'altra entrada del quadre els mateixos, ja que els dos progenitors són iguals.

  ResponElimina
 42. Soro, altra vegada, pero ara del ejercici 2 com traus en el a) eixe raonament? com sas que moren?

  ResponElimina
 43. Si aixo esta clar, tinc el cuadre resolt. Pero el que no se ara dir son els porcentatges!

  ResponElimina
 44. Judit, a l'exercici dos, és la única forma de poder explicar la proporció de la F1, i pensa que està lligat al sexe, perquè et donen proporcions de mascles i femelles. En el 1r els percentatges potser que no isquen perquè no deus contar als que es moren

  ResponElimina
 45. a vale, ara miarare el ejercici primer. I el segon ya l'he entés xo no estic dacord amb el que has posat, em pareix que es:
  els homes moren quan son homozigotics i les dones quan son heterozigotiques, no?

  ResponElimina
 46. Judit són furons, no homes i dones, i ara mira


  Femella grisa XX
  Femella crema XX'
  Femella morta X'X'

  Mascle gris XY
  Mascle mort X'Y


  Està clar ara.

  ResponElimina
 47. a valee! jeje, em pensava que eren homens.
  Gracies.

  ResponElimina
 48. Estimats alumnes, si voleu exercicis amb les solucions semblants als de l'examen, a més d'aquests 13. On està en gos, si el cocker, la foto, dalt posa Genètica, si clickeu al títol vos porta a una pàgina amb exercicis tipo i estan les resolucions, feu-los i després mireu la solució.

  ResponElimina