La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

diumenge, 28 de març de 2010

El clima de treball al centre educatiu


Pla de treball
Partint de la base que generar un bon clima de treball al centre és fonamental en la nostra tasca diària, tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa deuen posar de la seua part (en el grau que els corresponga) per aconseguir aquest objectiu comú, tant es així, que les seues actuacions deurien encaminar-se a aplicar els següents processos de:

1º.- Selecció dels objectius generals del centre educatiu, així com les estratègies i accions necessàries per aconseguir-los. Resultaria adient que l’equip educatiu realitze un diagnòstic de la situació, amb la finalitat d’intentar prendre les decisions més encertades.

2º.- Connexió del centre educatiu amb l’entorn local i l’àrea geogràfica de recepció d’alumnat.

3º.- Organització, el que comporta establir una xarxa de rols i tasques a desenvolupar per cadascun dels membres del claustre de professors, en funció del lloc que ocupa en l’organigrama del centre. Redissenyar l’organització del centre de forma que, acompanye als estudiants en el procés d’aprenentatge per donar-los més autonomia i, al mateix temps, més responsabilitat.

4º.- Anàlisi dels llocs a desenvolupar al centre per les diferents persones amb les que contem, a fi de dissenyar el perfil que es busca per exercir-lo. Sols així cadascú de nosaltres, podrà visualitzar les tasques a realitzar , i valorar la nostra capacitat per desenvolupar-les d’una forma eficient i efectiva.

5º.- Direcció, els membres de l’equip directiu i en concret el director/a, deu tenir les aptituds necessàries per establir un estil de lideratge, motivació i bona comunicació, per tal de propiciar la realització dels seus companys/es en les seus tasques assignades, a fi de contribuir a una fita comú, crear un bon clima de treball. Pot haver al centre molt bon professorat; però, sense unes directrius clares, no s’aconsegueixen bons resultats.

En Salvador Piera i Gabardó. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada