La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dissabte, 24 de març de 2012

¿Quines podien ser les causes actuals que provoquen un descens de l’ interès per les ciències?


La preocupant caiguda en el reclutament de joves científics i estudiants de ciències en els països desenvolupats i la sorprenent desconfiança dels seus ciutadans cap a la ciència, fan de la popularització científica un objectiu prioritari per a tots els que ensenyem i ens moguem en el món de la Ciència. És obligació de qualsevol Institució divulgar els resultats dels seus projectes de recerca científica i tecnològica tenint sempre com a premissa, la importància de desenvolupar el interès per la ciència, ja des de la infància.

Existeixen diferents hipòtesi explicatives d’aquest fet com ho són:

1º.- L’escàs interès que per a l’alumnat té l’estudi de matèries abstractes i purament formals

2º.- Dificultat de les àrees de ciències en nivells superiors.

3º.- Alumnes cada vegada menys disposats a produir canvis en la seua vida personal i en el seu context social immediat.

4º.- La no vinculació dels continguts treballats a les classes de ciències amb aspectes o experiències que els són quotidianes i properes

5º.- Falta de coneixements envers les ciències, el que provoca una falta de confiança en els professors impedint-los desenvolupar de forma òptima la seua tasca docent, i per tant generar actituds positives envers l’ensenyament de l’àrea, (Jarvis i Pell, 2004).

El problema més cridaner, es veure con fins i tot, els docents de ciències relacionen una actitud negativa davant les seues àrees com una falta de vocació i capacitats, i cal pensar que no tots els alumnes deuen interessar-se pel món de les ciències, ara això no lleva que l’actitud front a elles siga negativa, i és en aquest punt on la nostra tasca deu servir com a pont d’aproximació d’aquests alumnes a la ciència però veient-la com un vehicle cultural, divertit i fascinant. Cal recordar que en els alumnes més joves existeix un interès inicial que va decreixent poc a poc a mesura que avança en el seu període d’escolarització.

Però, què pensen els alumnes de secundària de les ciències?

1.- Requereixen d’un major esforç per aprovar.

2.- Els continguts són difícils i necessiten de les matemàtiques.

3.- Les carreres relacionades amb les ciències requereixen notes de tall superiors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada