La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dimarts, 1 de març de 2011

Ciències i PISA, 2010


L'Institut d’Avaluació del Ministeri d’Educació acaba d’alliberar les proves PISA per a Ciències, per veure-les, així com les unitats de ciències PISA i les guies de correcció fes un click sobre el títol d’aquesta entrada.
Pensem que els professors, els alumnes, els pares, els equips directius, els governs i el públic en general necessiten bona informació sobre el funcionament del seu sistema educatiu i de com aquest prepara els alumnes per a enfrontar-los a la seua futura vida personal i professional.

El compromís creixent de les administracions educatives de conèixer regularment els resultats del sistema educatiu en relació amb el rendiment dels alumnes, en un context comparatiu internacional, va portar al llançament de l'estudi PISA-OCDE (Programa per a la Avaluació Internacional dels Alumnes, per les sigles en anglès), fa ja més d'una dècada.
Les preguntes de ciències de PISA intenten avaluar fins a quin punt els alumnes apliquen algun tipus de pensament científic a les situacions que puguen trobar en les seues vides quotidianes.
Per contestar, els alumnes empren els seus coneixements i capacitats adquirits tant dins com fora del context escolar, mostrant el seu nivell de «competència» en aquesta àrea eterminada.

PISA defineix la competència científica com:

La capacitat d'usar el coneixement científic, d'identificar qüestions i extreure conclusions basades en proves científiques que els permeta comprendre i prendre decisions sobre el medi natural i els canvis que pateix en relació amb l'acció humana.

Es distingeixen tres dimensions interconnectades per a l'avaluació de les ciències: conceptes, processos i situacions. Els conceptes científics es deriven de la física, la química i la biologia. Els temes es seleccionen per la seua connexió amb situacions quotidianes, el seu interès per als alumnes i la possibilitat de relacionar-los amb processos científics.

Aquests es trien per la seua rellevància per als ciutadans considerats responsables, com el saber distingir les preguntes que la ciència pot o no respondre, és a dir, els límits del coneixement científic. També es té en compte el saber decidir sobre la validesa de les proves científiques i sospesar les proves que sustenten o debiliten accions particulars que afecten la vida humana i al medi natural en diferents nivells o situacions (personal, social, global). PISA categoritza aquests processos com: identificar qüestions científiques, explicar fenòmens científicament, i usar proves científiques.
Els resultats de PISA contribueixen a la presa informada de decisions en política educativa i permeten una col•laboració més estreta entre els sistemes educatius de diferents països, tant del nostre entorn (Unió Europea, OCDE) com d'entorns més llunyans.


Què avalua PISA? Aquesta col•lecció d'unitats reuneix totes les preguntes de la prova cognitiva en l'àrea de Ciències, que encara no havien estat publicades en la seua totalitat en espanyol. Algunes d'aquestes preguntes s'han utilitzat en els estudis de 2000, 2003 i 2006, i altres s'han emprat en els treballs pilot previs a cada edició. A la primera secció es presenten les unitats amb les seues preguntes i en la segona, les guies de correcció d'aquestes preguntes.
Al final, s’inclou una taula amb els percentatges mitjans de respostes correctes a Espanya i a l'OCDE, a més de la puntuació de dificultat donada a cada pregunta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada