La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dilluns, 28 de febrer de 2011

Pla de Millora de la Qualitat Educativa


La investigació i cerca dels problemes educatius que solen manifestar-se en els centres públics, passa per l’anàlisi i detecció d’aquests, a més de l’elaboració de plans de millora, que deuen donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels estudiants, coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’un centre més enllà de l’àmbit educatiu del propi centre. Amb aquest Pla de Millora de Qualitat Educativa es pretén incrementar l’èxit escolar i millorar el vincle entre les famílies, les escoles i entorn; enfortint les xarxes educatives, per intentar reduir les desigualtats entre l’escola publica i la que no ho és, encara que de vegades participe dels diners públics.
Aixó si, sempre tenint en compte que per a que aquest arrele, i aporte solucions concretes, deu contar i implicar als agents educatius (inspecció educativa, serveis educatius de l’ajuntament, equips directius, professorat de tots els nivells, estudiants, famílies...) que faran les seues aportacions al pla de millora de la qualitat educativa del centre. Per tal d’optimitzar els mecanismes de participació de tots aquests agents, els objectius que s’han de tenir en compte a l’hora de fer una actuació educativa concreta, deuen ser:

1 .- Analitzar i avaluar de forma sistemàtica el conjunt de problemàtiques que pot presentar el sistema educatiu sobre el que anem a efectuar l’actuació (currículum, aules, centres adscrits, professors, alumnes, famílies...), que en part seran comuns a molts dels centres educatius públics de la localitat, tant d’ensenyament primari com a secundària.

2 .- Cercar noves solucions creatives, i estudiar especialment de quina manera un adequat ús de certes metodologies de treball pot contribuir a resoldre els problemes que se’ns plantegen quotidianament a l’aula.

3 .- Aplicar "en la mesura del possible" aquestes solucions als nostres entorns de treball reals, amb la finalitat de reduir les problemàtiques identificades.

4.- Concretar indicadors i eines per a dur a terme l’avaluació de cadascuna de les intervencions i la seua repercussió, així com els agents que han d’intervenir.

El Pla de Millora de la Qualitat Educativa deu nàixer amb la voluntat de consolidar una forma de treballar, d’entendre l’educació com la capacitat per generar una sinergia educativa que deu conduir a l’adquisició de bones pràctiques educatives que han de respectar i compartir tots els agents educatius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada