La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dimarts, 7 de febrer de 2012

Quins són els reptes dels directors als centres educatius?


Síntesi de la conferència impartida pel Dr. En David Hopkins, professor emèrit de l'Institut d'Educació de Londres.

 

Pel que fa a la figura del director

• La funció del director ha canviat molt: cada vegada té més tasques per fer i més autonomia al centre, però també més responsabilitat sobre els resultats de l'alumnat.

• La formació dels directors no sempre és la necessària. Ser un bon professor no significa ser un bon director.

• No hi ha prou persones que puguin assumir tasques de lideratge. S'està produint un relleu generacional i les noves generacions no sempre estan disposades a assumir aquesta feina (consideren que no està ben pagada, que requereix massa dedicació i que fa difícil conciliar vida familiar i laboral).

Pel que fa al tipus d'educació

• Cada vegada més es necessita un aprenentatge més personalitzat. La responsabilitat dels centres és saber cobrir les necessitats de cada estudiant perquè done el màxim de si mateix. Els directors s'enfronten amb la necessitat de trobar l'equilibri entre el currículum comú que imposa el sistema educatiu i les aplicacions particulars en cada centre.

• Cal trobar un equilibri entre bons resultats i entorn saludable.

• S'ha de gestionar la diversitat, cada vegada més gran, als centres.

• S'ha d'aconseguir el progrés dels estudiants pel que fa a coneixements i també en valors socials.

Algunes línies que cal seguir per a aconseguir l'èxit

• Els centres haurien de formar líders entre el seu personal.

• Les polítiques de lideratge s'haurien de distribuir entre diferents membres del claustre de professors. El director hauria de compartir la responsabilitat delegant algunes qüestions en altres membres del centre.

• S'haurien de desenvolupar al màxim les possibilitats de les persones amb esperit de lideratge. Aquesta qüestió passa per la formació dels directors i per fer les tasques de lideratge més atractives, a més de donar eines millors per a la gestió.

• S'hauria de tendir cap a la professionalització dels directors.

Com ha de ser el director per a assumir el lideratge

• És l'únic responsable d'establir directrius conjuntament amb el seu equip triat. Ha de tenir una visió estratègica i saber com s'ha d'aplicar el programa en el funcionament diari del centre.

• Ha d'entendre a l'equip de persones que treballa al centre i ajudar-lo a desenvolupar-se.

• Ha de crear un clima de confiança dins del centre.

• Tot el claustre de professors/es ha d'estar compromès amb el programa de direcció que presente el director.

• Cal redissenyar l'organització del centre. S'ha d'acompanyar els estudiants en el procés d'aprenentatge i donar-los més autonomia i, al mateix temps, més responsabilitat.

• Els directors han de transmetre als seus alumnes les dades d'avaluació del nivell acadèmic de què disposen.

Algunes conclusions

• El lideratge del director al centre és bàsic perquè aquest assoleisca un bon nivell. Després de les hores de classe, el lideratge és el que determina més l'aprenentatge. Hi pot haver bons professors; però, sense un lideratge clar, no s'aconsegueixen bons resultats. El director crea les condicions dins del centre perquè la feina dels professors i professores tinga l'impacte desitjat.

• En els sistemes reeixits, els directors han sabut connectar els centres educatius amb l'entorn local. Els directors s'han d'implicar en les escoles adscrites i en la seua àrea geogràfica de recepció. Es per això que els centres han de ser més oberts i ha de col·laborar amb les escoles i altres centres(treball en xarxa per a aconseguir una millora global).

• Tots els directors fan servir les mateixes pràctiques de lideratge, però per a tenir èxit s'han d'aplicar segons les particularitats del centre, de l'equip humà que treballa en ell i del tipus d'estudiants.

• Hi ha un conjunt de trets personals que expliquen l'efectivitat del lideratge. Els bons directors no segueixen el patró de líder carismàtic masculí. Per contra, són gent de mentalitat oberta, optimistes, conscients del que fan.

• Quan un centre avança o supera un problema, els líders han de saber canviar les estratègies per a adaptar-se al nou moment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada