La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dijous, 24 de febrer de 2011

FotosíntesiLa fotosíntesi és un procés biològic que recicla electrons i opera d’una manera avantatjosa per varies raons:
1º.- L’aigua és una font constant d’electrons.
2º.- La llum solar és una font d’energia inesgotable.
3º.- En aquest procés s’allibera oxigen.
Hem de pensar en la fotosíntesi com el procés que conjuntament amb l’aparició de la vida, ha esdevingut com el fet biològic més important de la història del nostre planeta.
Sense cap dubte quan a un alumne/a de batxillerat se li pregunta per aquest procés, la contestació és clara i immediata, producció de carbohidrats, generalment midó o sucres, a partir de CO2 i H2O, segons l’equació global:


6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6 O2 ∆G0’ = kJ mol-1Així, cal dir que la síntesi de glucosa a partir de CO2 i H2O requereix, des del punt de vista energètic, de dos elements bàsics:
a) En primer lloc deu d’haver un agent reductor que tinga un potencial redox suficientment baix (molt negatiu o d’alta energia). En aquest cas és el NADPH l’agent reductor implicat en aquest procés.
b) En segon lloc, és necessària certa quantitat d’ATP per dirigir la síntesi de glucosa.
Recordem a més, que l’energia lluminosa es troba directament implicada en la transferència d’electrons des de l’aigua al NADP+, a l’igual que en la generació d’ATP, i que el resultat final d’aquest procés és meravellós, ja que proporciona els dos requeriments necessaris per a la síntesi de carbohidrats a partir de CO2 i H2O: un agent reductor i ATP.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada