La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dimarts, 4 de gener de 2011

¿Quines accions podem dur a terme els professors de biologia i geologia envers les actituds que manifesta el nostre alumnat davant les ciències?


Algunes de les accions que hi podem dur a terme són:

 Pel que fa a la nostra tasca com a docents, és necessari que ens capacitem professionalment, per tal d'utilitzar estratègies metodològiques motivadores que faciliten l'abordatge dels continguts de l’àrea a través de les eines de les ciències, el que ens ajudarà a

a) L'adquisició de competències bàsiques i laborals que ens proporcionen destreses i habilitats en el quefer diari d'experiències en l’aula, en el laboratori, etc.
b) La inclusió d'activitats que faciliten a l'estudiant fer ciència, pràctiques i simulacions, ús de material multimèdia a les classes, entre d'altres. Amb la finalitat de vincular als alumnes amb el seu context social i cultural, a més de generar actituds positives cap a l'adquisició dels coneixements de l’àrea.

 El docent ha de desenvolupar en l’alumnat, a través d'experiències significatives:

a) El pensament crític.
b) Actituds que promoguen la curiositat i l'obertura per modificar actituds tant en el conductuals, com afectives i cognitives.
c) Dotar l'alumne amb la capacitat de resoldre problemes de la vida real i de l’entorn que li és més pròxim.

 Relacionar els diferents continguts de les assignatures de l'àrea, amb les aportacions científiques realitzats per científics i científiques espanyoles, amb la finalitat de donar a conèixer aportacions dels nostres científics a la ciència i al nostre patrimoni cultural.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada