La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dissabte, 22 de gener de 2011

Protooncogèn


Són gens normals que poden transformar-se en oncogèns, gens que, quan han mutat o s’expressen en nivells alts, ajuden a convertir una cèl•lula normal en una cèl•lula tumoral. Realment és un gen que codifica una proteïna que està implicada en els processos de regulació del cicle cel•lular, i per norma general en aquells que afecten a la replicació de la cèl•lula. Sembla que per a que un protooncogèn es transforme necessita generalment, que es produeisca un excés de senyalització . Ara bé, aquest canvi pot ser degut a la mutació d’una única base o a que el gen es trobe baix el control d’un promotor extremadament actiu.
Així doncs, l'activació d'un protooncogén i la seua transformació a un oncogèn es produeix per mutacions ocasionades per causes físiques com les radiacions ionitzants, causes químiques com els carcinògens, causes biològiques com els virus oncogènics o causes hereditàries, per mutacions transmeses al llarg de generacions o per fallada en algun dels mecanismes de reparació de l'ADN
Per exemple, en el cas del limfoma de Burkitt, es produeixen reordenacions cromosòmiques que situen al protooncogèn baix el control del promotor d’un gen d’immunoglobulina; de vegades el que també ocorre, es que un promotor retrovíric molt actiu s’insereix en un punt d’un cromosoma de forma que passa a controlar l’expressió del protongogèn.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada