La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

diumenge, 6 de desembre de 2009

Bloc viure més i millor

Contestacions a l’examen de CMC de 1r de batxillerat octubre 2009


1º.- Quin és el problema que se li planteja a Ignaz Smmelweis?
L’elevada taxa o freqüència de mortalitat per febre puerperal en les dones de la primera divisió de l’Hospital General de Viena, front a les de la segona, en el mateix centre.


2º.- Assenyala de forma breu les hipòtesi que apareixen al text.
2.1.- Per influències epidèmiques que s’estenien per districtes sencers.
2.2.- Per culpa de l’amuntegament de parteres a la primera divisió.
2.3.- Per lesions produïdes de forma natural en les parteres, al ser reconegudes en poca cura pels estudiants de medicina.
2.4.- Per l’efecte terrorífic i debilitador que suposava per a les parteres de la primera divisió, escoltar al mossèn que portava els últims auxilis i al seu acòlit tocant la campana.
2.5.- Per la matèria infecciosa que ell, els seus col·legues i els seus estudiants portaven després de realitzar autòpsies i que contagiaven a les parteres al reconèixer-les desprès de rentar-se les mans d’una forma superficial.


3º.- Agafa una de les hipòtesi de treball, i detalla quines experiències va emprar per refutar o corroborar aquesta hipòtesi.


4º.- Finalment, quina interpretació fa dels resultats i quina o quines conclusions trau.
La interpretació que fa dels resultats és la següent:
El material infecciós procedent dels cossos disseccionats en la sala d’autòpsies, que portaven en les mans o la matèria cadavèrica de l’escarpell del estudiants (en el cas de Kolletschka), era l’origen de la major taxa de mort per febre de post part en la divisió primera de l’hospital.
Conclusions:
1º.- Que totes les morts tan de dones parteres com del seu col·lega, tenien el seu origen en l’enverinament de la sang, per “matèria cadavèrica”.
2º.- Per previndré la febre puerperal cal destruir el material infecciós adherit a les mans i al material quirúrgic.
3º.- El material infecciós pot provenir tant de cadàvers com de persones vives que presenten malalties, com el cas del càncer cervical ulcerat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada