La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

diumenge, 14 de febrer de 2010

Importància del clima de l’aula i del centre educatiuObjectiu

“Construir formes de cooperació entre els diferents estaments, per dissenyar i mantenir un ambient propici per al procés d’ensenyament aprenentatge, on professorat, alumnat i la resta de membres de la comunitat educativa puguen harmonitzar aquesta fita comú per mig dels esforços individuals i col•lectius”.

El clima de l’aula

¿Què entenen pel clima de l’aula?

Fenòmens i fets que esdevenen en ella, tant a nivell de l’entorn físic i material del centre, com de les relacions socials i culturals, que defineixen la percepció col•lectiva d’aquesta realitat i, que repercuteixen en els processos cognitius, actituds i comportaments dels alumnes i del professorat del grup classe.

¿Quines variables influeixen en allò que volem aconseguir?

La qualitat de les relacions, així les relacions interpersonals i els valors col•lectius deuen millorar la percepció de l’alumnat i el professorat respecte al grau en el que s’ajuden i recolzen mútuament desenvolupant relacions respectuoses, corresponsabilitzant-se del desenvolupament d’un bon clima de treball que facilite el procés d’ensenyament aprenentatge.

¿Que podem fer nosaltres des de la nostra faceta de docents per millorar-lo?

Segons diferents autors, el professorat que sol tenir una major capacitat per establir un bon clima de treball a l’aula, fomentant així, la motivació i el procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumnat del grup de referència, mostra en cert grau les següents característiques:

 Bona disposició a la flexibilitat segons ho reclame la situació en cada moment.
 Capacitat per predir el món des del punt de vista de l’alumnat.
 Capacitat per personalitzar el procés d’ensenyament aprenentatge
 Bona predisposició a experimentar i assajar nous models.
 Capacitat per motivar a l’alumnat utilitzant visions imaginatives i creatives que tinguen en compte les necessitats de l’alumnat.
 Afrontar directament els problemes i els conflictes que sorgeixen a l’aula.
 Domini de l’espai físic i dels instruments, que empra en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 Habilitat per formular preguntes i fluïdesa verbal.
 Coneixement i domini dels continguts de l’assignatura i temes afins.
 Destresa per establir tot tipus de procediments d’anàlisi, prèviament definits; establint fites i processos de control.
 Col•laborar en les tasques d’estudi i planificació de l’alumne.
 Capacitat per mostrar una actitud comprensiva, de recolzament i respectuosa amb l’alumnat, (comentaris positius, gestos d’assentiment, somriure, ser una mica còmplices del seu procés d’ensenyament, paciència davant de les contradiccions, etc.).
 Ser equitatiu en el tracte, just a l’hora tant de reprovar com de premiar, transparent i coherent en allò que és diu i el que es fa.

Extracte de l'assignatura d'Aprenetatge i Ensenyament de la Biologia i Geologia. Dpt. de Didàctica de les Ciències Experimentals. En Salvador Piera i Gabardó

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada