La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dissabte, 28 de gener de 2012

OMG

¿ Què és un aliment transgènic?
 Un aliment transgènic és aquell que al seu disseny s’han emprat tècniques d’enginyeria genètica, amb aquestes tècniques es preten obtenir productes amb característiques que responen de la forma més adient posible a les exigències del productor o del consumidor.

 Aquesta denominació s’utilitza sols en països castellano parlants, en altres és parla d’ells com “aliments modificats genèticament”, en anglés OGM.

 Si ho pensem detingudament, els aliments transgènics no representen cap cosa nova, ja que des de l’antigüetat, l’ésser humà ha vingut modificant el patrimoni genètic d’animals i plantes comestibles. Ara bé, la novetat radica en que, en els aliments transgènics s’utilitza enginyería genètica en compte de la mutació o el creuament sexual a l’hora de seleccionar les espècies o qualsevol millora d’aquestes.

 Amb la modificació genètica es pretén aconseguir aliments molt més resistents i amb unes qualitats nutritives més beneficioses per a l'ésser humà.

 Aquesta iniciativa s'ha posat en marxa inicialment amb els vegetals amb uns fins molt concrets:

· Per que tinguen una vida comercial més llarga
· Per que  puguen resistir condicions ambientals agressives, com gelades, sequeres o sòls salins,     mantenint totes les seues propietats
· Per fer-los resistents als herbicides
· Per que no es vegen afectats per plagues d'insectes o microorganismes
· Per poder resistir millor les malalties
· I perquè tinguen millors qualitats nutritives


 Fins l’any 2010, en tot el món, s’han comercialitzat uns setenta aliments transgènics, encara que molts d’altres estan en fase d’experimentació o comercialització.

Poden ser aliments d’origen animal, vegetal o fermentats. Molts han estat produïts en laboratoris o companyies multinacionals, encara que també es produeixen a laboratoris d’Universitats o centres públics d’investigació.

 S’han construït plantes transgèniques que al creixer donen fruites, fulles o arrels comestibles. També animals de granja transgènics, que es poden consumir directament o que ens suminitren llet. A més, s’han modificat per enginyería genètica molts microorganismes, com bacteris acido-lactics i llevats, que donen lloc a aliments o begudes fermentades.

Finalment hi ha que destacar que cada dia hi ha més aditius alimentaris obtinguts a partir d’organismes transgènics. Tots els aliments que consumim contenen mils de milions de gens responsables, entre altres coses, del seu sabor, color, continguts nutricional.

 ¿ En què es diferencien els transgènics dels aliments convencionals?
Les difèrencies entre els aliments de la biotecnología tradicional i els aliments trangènics són sols les tècniques emprades: abans s'utilitzava la mutació i el creuament sexual per selecció i ara es fa per ingenyeria genètica. Però aquesta diferència tècnica te importants repercucions, per un costat, les tècniques de l’enginyeria genètica són molt més precisses que el creuament sexual.


Amb tot açó, aconseguim augmentar la direccionalitat front a l’atzar. Es muta a l’atzar, com també s’obtenen els productes a l’atzar en el creuament sexual. Per contra, amb l’enginyeria genética es treballa amb gens concrets, aïllats en el laboratori. El resultat és un major control i coneixement del producte final. Aquest fet resulta de radical importància a l’hora d’avaluar ambdos tipus de productes, doncs resulta molt més senzill i eficaç l’avaluació d’una cosa coneguda ( se sap quin gen s’ha modificat) que d’alló que, encara que tradicional, es menys conegut.

 A més l’engenyeria genètica permet obtenir resultats molt més adients en un menor temps. No és necessari dur a terme múltiples assajos per a mutar el gen dessitjat o aconseguir la combinació perfecta de gens mitjançant milers d’encreuaments sexuals. Si el gen introduït funciona es sap ràpidament.
Fes un click sobre el següent enllaç i realitza les quatre fitxes que t'han lliurat a classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada