La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dimarts, 6 de juliol de 2010

Una de mutacions


Podem dir, i cada dia més, que el concepte mutació te molt mala premsa entre la gent del carrer. De fet solem associar-lo a malalties, o relats de ciència ficció, on els mutants mostren tot tipus de superpoders, que no sempre empren per fer el bé.
Però cal dir, que en la llarga història dels éssers vius sobre el planeta Terra, aquestes han suposat la matèria prima de la majoria de canvis evolutius; i la veritat es que no són més que simples canvis identificables en la constitució genètica d'un individu, és a dir, una alteració en la seqüència de bases d'aquest.
Aquestes mutacions representen variacions intrínseques en els individus d'una població sobre els que actua la selecció natural, es per això que podem dir que aquestes han estat la clau de l'evolució.
Dit d'un altra forma, un individu d'una població, dotat de noves característiques provocades per mutacions en el seu material genètic, te que ser posat a prova, i per tant, deu sobreviure i reproduir-se amb major freqüència que altres individus de la mateixa població, si vol que aquestes noves característiques, i per tant les mutacions que les varen provocar es difundeisquen entre les poblacions de la seua especie, i sempre mitjançat la selecció natural, que acabaria fent més o menys comuns aquestes característiques.
Resumint, els gens són les unitats fonamentals sobre les que actua el procés de selecció natural, així entre la immensa quantitat de gens, alterats o no, per mutacions, aquesta escull aquells que generalment contribueixen a millorar l'èxit evolutiu de les poblacions d'una determinada espècie.
Cal dir també, que la selecció natural adoleix de fites i que per tant, el procés evolutiu no es dirigeix cap a un objectiu determinat, si no que més bé aquest, és la conseqüència de l'atzar d'un conjunt de circumstàncies.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada