La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dijous, 17 de maig de 2012

La intel·ligència emocional, una aliada dels docents

¿Com estic? ¿com em trobe? ¿dic allò que pense? ¿faig allò que vull? ¿conteste sempre la veritat? ¿soc capaç d'escoltar? ¿soc capaç de sentir empatia cap a la resta de gent? ¿em sent acceptat, valorat i apreciat?

Com hem treballat aquests últims dies a classe, sembla que queda demostrat científica i clínicament que les emocions desempenyoren un paper important en la salut de l'individu. tant es així què, la irritabilitat, l'ansietat, les depressions i fins i tot el sentiment de tristesa,  són sense cap dubte emocions tòxiques que poden fer malbé el nostre estat anímic, repercutir en la nostra tasca docent, i per tant la nostra salut.
Recordem que la intel·ligència emocional, no és ni més ni menys, que la capacitat que posseeixen els individus,  per reconèixer els sentiments propis i els de la resta, per motivar-nos, y per controlar de una manera adient les emocions que afloren des de l'interior de nosaltres mateixos i en les nostres relacions amb la resta i amb el medi que ens envolta.
 Alguns autors defenen el fet que en la intel·ligència emocional hi ha cinc aptituds bàsiques:
a) Autoconciència, ser capaços de saber en tot moment el que estem sentint i emprar els resultats per guiar la nostra presa de decisions. Es a dir, avaluar d'una forma realista les nostres habilitats potenciant així la nostra autoestima.
b) Autorregulació, controlar les nostres emocions de forma que aquestes no interfereisquen en les nostres tasques més immediates, si no que per contra, ens faciliten la capacitat de ser conscients del que fem i perquè, recuperant-nos així d'una possible angoixa emocional.
c) Motivació, intentar traure els nostres desitjos per a que siguen aquests els que ens condueisquen als nostres objectius, per a que ens ajuden en la presa de decisions, i per tant, a esforçar-nos en millorar. Sols així ens sentirem animats i lluitadors fronts a possibles contratemps i frustracions.
d) Empatia, més clar aigua, ser capaços de sentir el que la gent del nostre entorn més immediat sent, ser capaços de posar-nos en el seu lloc, en la seua situació. Només així podrem aprendre a compenetrar-nos amb un gran número de persones.
e) Habilitats socials, hem de ser capaços de manejar les emocions en les relacions personals d'una forma adient i civilitzada, es a dir, interpretar adientment les situacions que esdevenen en el nostre entorn socio-cultural. D'aquesta forma podrem interactuar sense problemes emprant habilitats per persuadir, negociar, liderar, i fins i tot sentenciar malentesos i disputes amb la intenció de propiciar una cooperació que en ajude a millorar el treball en equip.


1 comentari: