La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dimarts, 21 de desembre de 2010

¿Podem emprar els anuncis publicitaris com a recurs en les classes de ciències?


“Hem de pensar en la publicitat com un poderós element que serveix per generar i modelar l’opinió dels ciutadans/es arribant fins i tot a generar hàbits de comportament, models i estereotips.”

Quan la publicitat o els publicistes s’apropen al món de la ciència quasi sempre ho fan per considerar-la com a font d’autoritat per garantir la qualitat dels productes que ens volen vendre.
Hui en dia, el missatge publicitari sol recórrer a la ciència en els seus espots, donat que aquesta acompanya a molts dels productes publicitats des del seu origen.
És a dir, en aquesta associació ciència-publicitat, la ciència sol aparèixer com a garantia de certesa, fent que el públic augmente la confiança en el producte i allò que li diuen, sense que arribe a comprendre bàsicament que és el que li diuen.
Moltes vegades els anuncis publicitaris fan usos inadequats de la ciència o mostren a aquesta com una activitat que conté veritats fixes i inalterables.
Doncs, si sabem la capacitat motivadora que la publicitat i els anuncis tenen sobre els nostres alumnes podem emprar-los per a:

1º.- Conèixer i analitzar alguns del raonaments que apareixen als anuncis, que poden arribar a ser incorrectes, per generar actituds com a consumidor.

2º.- Treballar i descriure la utilització inadequada de certs continguts científics en publicitat, errors en el seu ús, l’exageració d’aquests, etc.

3º.- Relacionar-los i utilitzar-los com elements de recolzament per introduir nous continguts a l’aula.

4º.- Conèixer conductes que defineixen al consumidor responsable.

5º.- Valorar les conseqüències directes o indirectes de la intromissió de la publicitat en la llibertat o integritat personal.Cada dia més, els anuncis publicitaris associen els seus productes a una determinada terminologia científica, amb la finalitat de dotar-los d’un raonament sòlid, que de vegades és infundat. En aquest sentit, i cada dia més, la publicitat que ens arriba pareix decantar-se per la fórmula marcusiana, raò, igual a veritat, igual a realitat.
Nosaltres com a professors de ciències podem emprar la publicitat com un recurs a l’aula de biologia amb el fi de:


• Treballar la importància de la publicitat com a discurs mediàtic, que empra a la ciència per dotar-lo de validesa.
• Generar situacions diverses per a que l’alumnat puga explicitar les seus idees.
• Adoptar actituds crítiques davant del fenomen publicitari, analitzant algunes característiques de la societat de consum.
• Autoanalitzar els propis coneixements o formació que tenim en el camp de les ciències, analitzant la utilització que es fa d’aquest en el món publicitari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada