La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dimecres, 18 d’abril de 2012

Evolució

En biologia, l'evolució és el procés de canvi en els caracters heretats d'una població d'organismes entre una generació i la següent. Els gens que són transmesos a la descendència d'un organisme produeixen els caracters heretats que formen la base de l'evolució.
Cadascuna de les mutacions en els gens, poden produir caracters nous o modificats en els individus, resultant en l'aparició de diferències heretables entre organismes, però els caracters nous també poden provenir de la transferència de gens entre poblacions, en el cas de la migració, o entre espècies, en el cas de la transferència horitzontal de gens.
En espècies que es reprodueixen sexualment, la recombinació genètica produeix noves combinacions de gens, que poden incrementar la variació dels caracters entre organismes.
L'evolució té lloc quan aquestes diferències heretables esdevenen més comunes o més rares en una població.

Hi ha dos mecanismes principals que impulsen l'evolució. El primer és la selecció natural, un procés que fa comuns en la població caracters heretables que són útils per sobreviure i per reproduir-se, i extranys o menys abubdants els perjudicials. Això passa perquè els individus amb caracters avantatjosos tenen més possibilitats de reproduir-se, de manera que més individus de la generació següent hereten aquests, Al llarg de moltes generacions, apareixen adaptacions a través d'una combinació de xicotets canvis aleatoris successius en els caracters, i la selecció natural de les variants més ben adaptades al seu ambient.

El segon és la deriva genètica, un procés independent que causa canvis aleatoris en la freqüència d'un caracter en una població. La deriva genètica resulta del joc de probabilitats implicat en si un determinat caracter serà transmès a mesura que els individus sobreviuen i es reprodueixen. Tot i que els canvis produïts en una única generació per la deriva i la selecció són petits, amb cada generació s'acumulen diferències que poden, al llarg del temps, causar canvis substancials en els organismes.


Per baixar-te la unitat 8 que treballarem a l'aula, fes un click sobre el següent enllaç:

Unitat 8. Evolució

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada