La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dijous, 28 de març de 2013

Geologia pràctica


Una columna estratigràfica representa la successió cronològica de materials d’una zona concreta, definint la seua litologia i la seua edat. En ella també es representen totes les discontinuïtats en la sedimentació que apareixen en el mapa o en el perfil geològic, però no es representaran les possibles deformacions d’origen tectònic que hagen pogut sofrir els materials (plecs, falles, etc.)
En una columna estratigràfica deu representar:
1º.- Els materials un damunt de l’altre de forma que els més antics estiguen en la part inferior de la columna i els més moderns en la part superior.
2º.- La litologia i l’edat dels materials, representades amb colors o trames.
3º.- Els contactes entre materials, marcant especialment les discontinuïtats estratigràfiques.
Història geològica
És l’enumeració cronològica dels processos geològics més importants que han passat en una zona concreta, i per tant, dins d’aquests processos deurem tenir en compte:
1º.- Deposició, intrusió o formació de materials.
2º.- Processos erosius o de no sedimentació de materials.
3º.- Processos de deformació, falles, plecs, etc.
Principis fonamentals de la geologia

Principi de superposició dels estrats. Els estrats es dipositen inicialment horitzontals, localitzant-se els més antics baix.

Principi de relacions de tall. Les intrusions ígnies són processos més moderns que les roques a les que afecten.

Principi de relacions d’inclusió. Un fragment de roca inclòs o incorporat en un altre és més antic que la roca que el conté.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada