La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dimarts, 27 de setembre de 2011

Les ones sísmiques

Com ja saben, l’energia sísmica viatja des de l’origen del terratrèmol en totes les direccions en forma d’ones, les propietats bàsiques de la transmissió i propagació d’aquestes ens dona una idea de la composició i estructura de la Terra. Recordem les característiques més significatives d’aquestes ones que hem treballat a classe i contesteu les següents preguntes:

1º.- Les següents gràfiques representen les variacions en la velocitat de propagació de les ones P i S en planetes imaginaris. Dedueix l’estructura de cadascun d’ells, interpretant les seues gràfiques respectives

Coses a tenir en compte a l’hora de contestar

a) L’estructura del planeta ¿és homogènia o heterogènia? ¿ Per què?

b) ¿Quin és l’estat físic dels materials del planeta? ¿ Com ho has deduït?

c) ¿ Quantes discontinuïtats detectes? ¿On es localitzen? ¿ En què et bases?
d) Fes un esquema anàleg al representat a continuació baix d’un dels gràfics, i indica les característiques de cada capa.
2º.- Construeix les gràfiques que representen la velocitat de propagació de les ones sísmiques en els següents planetes. (Donat que desconeixes la velocitat amb la que es propaguen les ones sísmiques P i S, elegeix en cadascun dels casos el valor )a) En un planeta d’estructura homogènia.

b) Un planeta heterogeni, amb una rigidesa que augmenta de forma proporcional.

c) Un planeta heterogeni, amb una rigidesa decreixent.

d) Un planeta amb dos discontinuïtats, una capa sòlida, heterogènia de rigidesa creixent, un altra fluida, heterogènia, i la última, una capa sòlida, homogènia.3º.- Representa el gràfic de velocitat de propagació de les ones sísmiques per l’escorça continental, basant-te en les següents dades:

Als 3 Km de profunditat les ones P es propaguen a una velocitat de 5,9 Km/s, arribant als 17 Km amb una velocitat de 6,2 km/s, des d’aquesta mateixa profunditat aconsegueix una velocitat de 6,6 Km/s, augmentant progressivament fins arribar a 7,1 km/s de velocitat als 35 Km; profunditat a partir de la qual comença a propagar-se a una velocitat de 8 Km/s.a) ¿Quantes discontinuïtats detectes? ¿On es localitzen?

b) Per tant, ¿quantes subcapes distingeixes en l’escorça continental?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada