La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dissabte, 9 d’abril de 2011

Àrea mínima


Com hem comentat aquest dissabte en la primera pràctica d’Ecologia, una eina senzilla per a la caracterització d'una comunitat vegetal consisteix en establir la seua riquesa d'espècies, és a dir, el número d’unitats de mostreig i la grandària que aquestes deuen tenir, però ¿Quina és l'àrea de mostreig mínima necessària per obtenir una mostra representativa de la comunitat ?.

Aquest problema té especial importància ja que si l'esforç de mostreig no és suficient es corre el risc de subestimar la riquesa d'espècies de la comunitat. Una solució per resoldre'l és la realització d'una corba d’espècies, la qual permet estandarditzar l'esforç de mostreig necessari per a caracteritzar una comunitat de manera adequada.

Bé, definim l’àrea mínima com la menor superfície de terreny que conté la totalitat de les espècies d’una determinada comunitat vegetal. Així l’àrea mínima és una característica intrínseca d’un tipus de vegetació.

Per als treballs fitosociològics aquesta àrea és el referent obligat per les diferents determinacions de l’abundància d’espècies. Per determinar l’àrea mínima primerament es deu construir la corba d’espècies, aquesta és una gràfica de l'àrea mostrejada envers el nombre d'espècies. Així, quan el nombre d'espècies no s'incrementa, la qual cosa s'observa perquè la corba adquireix la forma d'un sostre, l'esforç de mostreig és adequat per caracteritzar la comunitat.

Objectius

Trobar l'àrea mínima de mostreig necessària per a caracteritzar una comunitat vegetal de la zona d’estudi (Vessants del riu Alboi, Xàtiva).

Metodologia

Cal seleccionar a l’atzar sobre el mapa de la zona una comunitat vegetal d'importància per a la seva localitat. Elaborarem un quadrant d'1 m2 usant corda i 4 estaques, anotarem el nombre d’espècies vegetals que apareixen. Augmentarem en un metre el costat del nou quadrant i anotarem de nou el número d’espècies que apareixen. Fem aquest procés les vegades que considerem convenients fins que la corba s’asintotize. No cal que classifiqueu les plantes.

Elaborarem una gràfica de l’àrea mostrejada per obtenir l’àrea mínina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada