La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

diumenge, 26 de setembre de 2010

La funció tutorial


En el marc de l’estructura organitzativa dels centres, els tutors i tutores tenen una funció primordial, han de dinamitzar i coordinar la relació de la funció tutorial. Cal entendre la funció tutorial com una acció educativa més, que implica a tot el professorat del centre.
És, per tant, una tasca col•lectiva que cal planificar en el Projecte Educatiu del Centre, considerant l’organització, la coordinació, els objectius i les estratègies, per poder dur-la a terme amb èxit. Els tutors i les tutores són els últims responsables de les actuacions que s’ha de dirigir al seu grup-classe, a la resta de professorat i als pares i mares.
Per tant la seua tasca girarà al voltant de tres eixos

A) Envers l’alumnat del grup classe

La seua intervenció es dirigeix a:
• Cadascun dels membres del grup i es concreta en el seguiment del seu progrés individual. Facilitar la integració de l’alumnat en el grup i fomentar en ell el desenvolupament d’actituds participatives.
• Al grup com a tal, fomentant la integració de cada alumne/a al si del grup fent possible una interacció positiva.
• Orientar i assessorar a l’alumnat en els seus processos d’ensenyament aprenentatge i sobre les seues possibilitats acadèmiques i professionals.
• Coordinar les activitats complementàries i extraescolars dels membres que interaccionen amb el grup.
• Recollir les aspiracions, inquietuds, necessitats i consultes del seu alumnat, a fi de millorar i adequar a les seus necessitats el Pla d’Acció Tutorial (PAT).
• Desenvolupar amb el seu grup-classe el PAT i les activitats d’orientació.
Hi ha gran nombre d’activitats que poden afavorir la interacció al si del grup i ajudar en el seu procés de maduració com a tal, es el cas de les assemblees, les festes, les eixides extraescolars, etc. Són, totes elles, activitats col•lectives que promouen la participació de l’alumnat i permeten que el grup aprenga progressivament a organitzar-se i a modular conflictes senzills en situacions quotidianes. (Ho treballarem al llarg del màster).


B) Envers la resta de professorat que imparteix classes al grup

• Ha de facilitar el coneixement de l’alumnat, individualment i com a grup a la resta del professorat, a través de les entrevistes amb l’alumne, els pares, i sempre amb l’ajuda del psicopedagog/a i la tasca del Dpt. D’Orientació.
• Ha de possibilitar una òptima coordinació entre tots a fi d’afavorir actuacions coherents, unificant estratègies didàctiques a la vegada que es promou una relació positiva en el grup.
Tot açò es pot aconseguir amb una organització que facilite el treball en equip mitjançant reunions i contactes freqüents entre el professorat del grup, permetent al tutor/a promoure la coordinació i el intercanvi d’informació amb la finalitat d’evitar la fragmentació d’actuacions.
En aquest sentit, cal destacar la importància de l’elaboració d’instruments de planificació i seguiment de la tasca educativa, com ho han de ser: la selecció de continguts, les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les d’avaluació, entre altres.
En la realització d’intercanvis d’informació entre el propi professorat es recomana expressar les valoracions referides a un alumne/a amb prudència i defugint d’encasellaments. Convé vetllar especialment pel traspàs d’un grup a un nou tutor/a, assegurant que es realitze de la manera més positiva possible i amb tota la informació recollida, per evitar tasques i feines repetitives. És recomanable realitzar una entrevista amb el tutor/a del curs anterior a fi d’intercanviar informacions de cadascun dels alumnes i del grup com a tal. Reunions horitzontals i verticals en el centre i d’altres centres de procedència de l’alumnat.

C) Envers els pares i mares


Com a exercici pràctic intenteu omplir quina és la tasca dels tutors envers els pares i mares dels alumnes del grup, afegint qualsevol tipus d'observació que estimeu adient. Cal lliurar-lo a classe.

diumenge, 19 de setembre de 2010

Josefina Castellví i PiulachsLa professora Josefina Castellví i Piulachs va náixer a Barcelona el 1935, és oceanògrafa i biòloga marina, especialista en microbiologia marina, i treballa des de 1960 a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona.


Professora d'Investigació del CSIC i directora de la missió científica espanyola a l'Antàrtida en diverses campanyes, va col.laborar en la instal.lació de la Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I a l'illa de Livingston, que va permetre que Espanya entrés com a membre en el Tractat Antàrtic. Amb les investigacions realitzades aconsegueix la rellevància dels espanyols en els fòrums mundials sobre l'Antàrtida, rebent així, el Premi Nacional Suïssa de Medi Ambient (2003).


Com a Gestora del Programa Antàrtic es va responsabilitzar de la gestió i coordinació dels projectes científics a nivell nacional i internacional. Aquesta acció va generar l'admissió d'Espanya en el Scientific Committee of Antarctic Research (SCAR). L'any 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi. Des de 2010 és la presidenta de la Universitat d'estiu d'Andorra.

La professora Castellví, és membre de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, i ha criticat el "cada any més voluminós" turisme al continent gelat.


"Tal com està dissenyat, amb grans vaixells de centenars de persones, és molt perjudicial per l'ecosistema antàrtic, d'una extraordinària fragilitat i amb un metabolisme molt lent"


Segons la seua opinió és necessari un turisme "molt més regulat", amb xicotets grups guiats per persones coneixedores del continent "que sàpiguen on ". S'ha de tenir en compte que l'Antàrtida guarda una informació de l'ambient natural extraordinari i no tenim dret a esborrar aquest arxiu natural". Tot i això, com ella reconeix, l'Antàrtida és "una mica impressionant de veure", i que, tot i que sigui anomenada en el Tractat Antàrtic com continent reservat a l'estudi científic, "el fet de ser científic no hauria de donar un dret especial per gaudir ".


En resum, ens trobem davant d'una de les més importants científiques contemporànies del nostre país, una dona que ha lluitat contra els elements humans i inhumans, ha regnat en els gels antàrtics i ha tornat per explicar-ho.


En el següent enllaç pots llegir la carrera professional i les distincions atorgades a la professora Josefina Castellví

El Treball Monogràfic d'Investigació
Les tasques a realitzar en el Treball Monogràfic d’Investigació consisteixen en un conjunt d’activitats encaminades a estudiar fenòmens, fets, teories, persones i objectes, amb l’objectiu d’aclarir-los a la vegada que s’obté algun coneixement nou.
Es per tot això que aquestes activitats exigeixen que l’alumne observe, experimente, es documente i analitze, en qualsevol àmbit del coneixement humà; però també se li demanarà rigor, organització i metodologia, amb la fi d’arribar a algun coneixement nou sobre el tema triat.
Tot aquest procés ha de desembocar en una memòria escrita i en una exposició oral davant dels companys/es, en la que caldrà comunicar de manera formal les activitats fetes i els resultats aconseguits al llarg del curs acadèmic.
Cal pensar que el TMI que desenvoluparem en 4t d’ESO, intenta ajudar a cada estudiant a aplicar amb eficàcia els aprenentatges adquirits, a més de consolidar i desenvolupar les capacitats de recerca, argumentació, expressió i comunicació .
Seguidament, en l'enllaç de baix, apareixen elements que t'expliquen, com escollir el tema d'investigació, com planificar la feina, com procesar la informació, com fer la sintesi, com presentar el treball....


Una vegada en la web de l'enllaç, sols deus clickar en ABC del TMI per baixar-te el pdf., i per vore exemples de TMI, la resta d'arxius.

diumenge, 5 de setembre de 2010

Asfixia educativa


Comunitat Valenciana, 15 de setembre, punt de partida per a un nou curs acadèmic que sembla presentar-se més que difícil i que vindrà marcat per:


- La falta d'un pacte de estat per a l’Educació.


- Una taxa de fracàs escolar de les més altes d’Espanya, i per suposat del nostre marc referencial, Europa.


- El malestar en el cos docent, generat per infinitat de motius, baix reconeixement social, reducció salarial del 5%, una dolenta política de mobilitat del professorat ( comissions de serveis, concursos de trasllats, etc.), un estatut que no arriba mai.


- Un desequilibri en el percentatge d’alumnat estranger matriculat en centres mantinguts per la hisenda pública, ensenyament públic i concertat.


- Una crisi econòmica de fons, que provoca un augment dels estudiants matriculats, a més, d’una menor dotació econòmica que retalla les partides per a Educació, un exemple són les beques en funció de l’existència de fons.


- Retallades que afecten i que empitjoren sense cap dubte la qualitat del nostre ensenyament públic valencià, afectant a les unitats de secundària, batxillerats i cicles formatius, a la plantilla de professorat dels centres, i sobre tot als programes d’atenció a la diversitat.


I com sempre, a pagar justos per pecadors, que mira que hi ha. Aquesta és la factura que ens toca pagar a tots, per consentidors, desprès d’anys de falta de control i planificació, on la gestió es caracteritzava per l’avarícia, el balafiament i malbaratament de gran part de la gent encarregada de gestionar tot allò que portava l’etiqueta de públic.

dissabte, 4 de setembre de 2010

Comarques valencianes, diàlegs amb el territori.


Es tracta d’una mostra transversal i multidisciplinar on es pretén reflexionar sobre els aspectes geogràfics, humans i patrimonials de les nostres terres a partir de l’articulació cohesiva comarcal presentada a través de la realitat augmentada, recurs que permet als visitants de qualsevol edat interactuar amb l’exposició personalitzant-la contínuament.
Com diuen els comissaris, el que es pretén és “de la mà de la transversalitat científica, divulgativa i tecnològica, mostrar de forma global, aspectes de les terres valencianes que normalment trobem per escrit, però no amb aquest nou recurs tecnològic de la realitat augmentada”
Adreçada a col•lectius escolars, aquest recurs que fa servir tecnologies d’última generació, s’emmarca dins del 26 Congrés de Romanística Internacional. Els més interessant és que els municipis que estiguen interessats poden demanar-la, ja que esta pensada com una exposició itinerant.
De moment podeu visitar aquesta exposició del 6 de setembre al 17 d’octubre, a la Sala Oberta de la Nau, entrada lliure.
Per a més informació:

http://www.uv.es/cultura/v/docs/expterracomarques10.htm

divendres, 3 de setembre de 2010

Premis a l'esforç acadèmic


¿Eres un alumne/a que s'ha presentat a les Proves d'Accés a la Universitat en juny de 2010?
¿Has obtingut una nota d'admissió per a la titulació entre 10 i 12 punts?
¿Cursaràs 1r de qualsevol grau de la UPV?

Si has contestat afirmativament a les tres preguntes, estàs de sort, pots sol·licitar entre el 20 i el 30 de setembre un dels premis que convoca la UPV per alumnes amb Millor Expedient d'Accés Universitari.

Aquest premi te com a objectiu reconèixer l'esforç realitzat pels estudiants intentant així incentivar la seua formació acadèmica i universitària.

Recordeu, aquest premis són compatibles amb la percepció de qualsevol beca o ajuda que l'estudiant puga rebre del Ministeri i Conselleria.

Per a més informació:

Unitat d'Alumnes Camí de Vera, s/n 46022 Tel.: (+34) 963877401 Fax. +34 9638779
http://www.upv.es/entidades/SA/indexv.html